Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2015

9712 0e84 500
Reposted fromlafuene lafuene viacalifornia-love california-love
alamas
7735 49b1 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
alamas
7740 65ef 500
Reposted fromcalifornia-love california-love
alamas
8724 d15d
Reposted fromcalifornia-love california-love
alamas
8736 a9b1
Reposted fromcalifornia-love california-love

June 16 2015

alamas
alamas
0106 f7d6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss

June 14 2015

alamas
3120 a12e
Reposted froma-antimatter a-antimatter viaIriss Iriss

June 13 2015

alamas
3130 5e16 500
Reposted fromthinredline thinredline viabadblood badblood
alamas
BOJĘ SIĘ, ŻE WSZYSTKIM WYJDZIE ŻYCIE, A MI NIE
alamas
Reposted fromlaluna laluna viaPolina Polina
alamas
4282 ea1d 500
Reposted fromrol rol viabadblood badblood
alamas
1631 74ad 500
Reposted fromwhatelseisthere whatelseisthere viabadblood badblood
alamas
1798 22c4
Reposted fromfitspro fitspro viastuckedinsoul stuckedinsoul
alamas
6722 3976
Reposted fromkreatura kreatura viapouler pouler
alamas
    Ludzie są zwyk­le nie­szczęśli­wi, bo za­miast kochać, zas­ta­nawiają się... czy powinni.

     
Reposted fromjdeg jdeg viaokiemnieogarniesz okiemnieogarniesz
alamas
1148 8c88
Reposted frommrsciastko mrsciastko viaindivisualist indivisualist
alamas

italian-luxury: Cliffs of Santorini

Reposted frommr-absentia mr-absentia viaskylark skylark
alamas
bo ja to bym chciała mieć faceta, ale nie takiego pierwszego lepszego, tylko takiego żeby był dobry, i ogarnięty życiowo, i inteligentny, ale nie egoistyczny i zadufany w sobie, i zabawny, ale żeby rozumiał jak mam depresję , że wtedy trzeba mnie tulić mocno żebym się nie rozpadła, i żeby mnie kochał nad życie. i żeby był trochę przystojny, ale nie za bardzo, żebym nie musiała się martwić że to jakiś żart że on taki ładny a ja taka brzydka.
— z serii: dlaczego do końca życia będę sama.
Reposted fromdefying-gravity defying-gravity viaBilora Bilora
alamas
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl