Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2017

alamas
4504 249c
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viacommonpeople commonpeople
alamas
1333 bdfe
Reposted fromcalifornia-love california-love
alamas
9221 46c1 500
Reposted fromBalladyna Balladyna viaIriss Iriss
alamas
3602 ec38
alamas
2072 b7d0
Reposted fromcalifornia-love california-love
alamas
7799 dd2b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaIriss Iriss

March 15 2017

alamas
J'ai le vin mauvais

[franc. upijam się na ponuro]
— Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara
Reposted frommhsa mhsa viamadadream madadream
alamas

CHCIAŁABYM CI COŚ TAKIEGO ZROBIĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ BEZE MNIE ŻYĆ, ŻEBYŚ NIE MÓGŁ O MNIE ZAPOMNIEĆ. 

— J. Sosnowski
Reposted fromoutcat outcat vialittlefool littlefool
1933 7a74 500
Reposted fromtosiaa tosiaa viazycieitd zycieitd
alamas
4976 617e
Reposted from404nolove 404nolove viabecause because
alamas
A ja? Ja poczekam jeszcze na swoją miłość. Może przyjedzie następnym pociągiem? Albo jeszcze późniejszym? A może nie przyjedzie wcale? Nie szkodzi, mam już wprawę w oczekiwaniu na pociągi, które nie przywożą nikogo. 
— K.Siesicka - Zapałka na zakręcie
alamas
0393 51f9
Reposted fromdelain delain viaunicornsforever unicornsforever
alamas
Wydaje mi się, że bycie chcianą to najlepsze uczucie ze wszystkich. Uczucie, które spaja twoje życie, daje ci cel istnienia.
alamas

March 13 2017

8052 c345 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow vialubie-lato lubie-lato
alamas
Nikt nie przychodzi, nikt nie puka do drzwi, telefon milczy. Samemu dzwonić się nie chce, zresztą nie bardzo jest do kogo. Czytać się nie da; w ogóle nic się nie da.
— Jerzy Pilch, Moje pierwsze samobójstwo
Reposted fromdeviate deviate vianotoco notoco
alamas
8811 51e2
Reposted fromQOH1984 QOH1984 viablackcat blackcat
alamas
Zamiast czekać i analizować,  zrozum że brak odpowiedzi i zaangażowania to też odpowiedź.
— trudno
Reposted fromwhoknows whoknows viaWilalena Wilalena

February 24 2017

3080 7c4b
Reposted fromditzybruschetta ditzybruschetta viaawaken awaken
alamas
0864 aae1
Reposted fromscorpix scorpix viamadda madda
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl